Wâldpyken: Klappe mei de hannen út e bûse

BUITENPOST – afgelopen woensdag heeft de eerste bijeenkomst van het project ‘Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ bij Paviljoen MeM in Buitenpost plaatsgevonden. Initiator Atsje Lettinga wil samen met wâldpyken op zoek naar verhalen en deze vertalen naar mooie kunstvormen. Ze roept mensen op om mee te doen en zich aan te melden via www.waldenopekaart.frl

,,Yn dit gebiet klappe wy mei de hannen yn ‘e bûse,’’ vertelt Lettinga. Het doel van het project is om door de mooie verhalen over de identiteit van De Friese Wouden de handen uit de zakken te halen en volop te applaudisseren. Het gebied verdient aandacht in alle mogelijke vormen.

Halverwege de bijeenkomst liet theatergroep Bern fan MeM en kunstenares Hetty Combs zien hoe kunst en cultuur tot stand kan komen. De slotact van het theaterstuk ‘Oeriis’ en de steencirkel voor vrede lieten de aanwezigen zien en voelen wat cultuur met mensen doet.

Tijdens de informatiebijeenkomst legt Lettinga het project ‘Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ verder uit. ‘’It is een soart treijetrepsraket,’’ in 2023 worden verhalen verzameld, maar ook initiatieven en betrokken inwoners kunnen zich aanmelden. In 2024 worden er kleine culturele evenementen georganiseerd en in 2025 komt er een groot spektakel. Allen met de identiteit van de Friese Wouden als inspiratiebron.

,,Wy binnen hjoed start mei it opheljen fan ferhalen. Ik hear al ’n soart foarby kommen! Ek seach ik al moaie ferbinningen. Wy freegje eltsenien om harren idee, ferhaal as oar soart oanmelding in te stjoeren via www.waldenopekaart.frl. Wy nimme dan kontakt op en meitsje der mei elkoar wat moais fan!

Bijschrift foto: Theatergroep Bern fan MeM speelt de slotact van het stuk Oer Iis. De aanwezigen voelen wat cultuur doet.