Lytse Janke – Locatietheater

 

Datum: Vanaf 22 augustus 2024

 

Lytse Janke spilet him ôf op in histoarysk plakje mei inferhaal fan doe, mar ek fan no. Lytse Janke is op syk nei har plakje, in fertroud plakje. Op syk nei leafde en omtinken. Mar wat fine de oaren der fan, nimt se miskien in plak fan in oar yn? Wat is no MYN plak?

Binne jo nijsgjirrich wurden nei in ferhaal fol emoasje, dûns en muzyk? It stik begjint op it fytspaad oan de Heegfinne 5a Rinsumageast (Broeksterwâld).

Jo wurde meinaam yn it ferhaal dat him ôfspilet op in EILÂNTSJE midden in de natuer.

Spyldata/ reserveren (fia de webside fan Paviljoen MeM):

Datum: donderdag 22 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
22 plaatsen vrij


Datum: zaterdag 24 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
7 plaatsen vrij


Datum: dinsdag 27 augustus 2024
Aanvang: 15:00
INSCHRIJVEN
23 plaatsen vrij


Datum: donderdag 29 augustus 2024
Aanvang: 20:00
INSCHRIJVEN
25 plaatsen vrij


 

Priis: € 10,00 p.p. Kaartferkeap: www.paviljoenmem.nl

 

Produksje: Atsje Lettinga, Elly Visser, Janke Griet Elzinga, Danieke de Jong, Martje Nauta-Merkus.

 Vriendenconcert Brassband De Wâldsang

5 juli 2024

Paviljoen MeM

Lytse Janke – Locatietheater

22 augustus 2024

Kunstenaars in de tuin (Brommels!)

24 augustus 2024

Lyts stikje Wâlden (Brommels!)

24 augustus 2024

Muziektheater de Swarte Skelk

30 augustus 2024